Yaron Brook: The Moral Case for Capitalism

22. február 2023, 18:00, Pálffyho palác, Zámocká 47, Bratislava

Kapitalizmus má nesporné výsledky v tvorbe bohatstva, ale vždy fungoval pod mrakom morálneho podozrenia. V kultúre, ktorá uctieva Matku Terezu ako vzor cnosti, sedia podnikatelia v stoickom tichu, zatiaľ čo ich honba za ziskom je odsudzovaná ako sebecká chamtivosť.

Spoločnosť hovorí podnikateľom, aby sa obetovali, slúžili druhým, “vracali” – počíta s tým, že budú akceptovať vlastný záujem ako morálny zločin a chronickú vinu. Možno sa čudovať, že výrobní giganti od Johna D. Rockefellera po Billa Gatesa sa správajú, akoby tvorba zisku zanechávala morálnu škvrnu, ktorú môže vyprať len neúnavná filantropia, ale nikdy ju úplne neodstráni?

Yaron Brook je podnikateľ, spisovateľ a aktivista. Je predsedom predstavenstva Ayn Rand Institute, moderátorom Yaron Brook Show a autorom troch kníh: In Pursuit of Wealth, Free Market Revolution a Equal is Unfair.

Pridajte sa v stredu 22. februára o 18:00 v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave. Prednáška sa bude konať v anglickom jazyku. Vstup na prednášku je bezplatný.

Tešíme sa na vás!

Facebook page