Ročenka SSFL 2021

Súhrn aktivít, ktoré sme organizovali, spoluorganizovali alebo sa zúčastnili ako Slovak Students for Liberty za rok 2021.

 • Nami organizované podujatia pre verejnosť:
  • LibertyTalks: Veľký reštart, 20. februára
  • LibertyTalks: Hrozby pre slobodu v digitálnej dobe, 27. februára
  • LibertyTalks: Prečo sa báť balíka obnovy?, 13. marca
  • 5. výročie SSFL: Sloboda na Slovensku včera, dnes a zajtra, 27. marca
  • 5. výročie SSFL: Q&A s predsedami Slovak Students For Liberty, 27. marca
  • 5. výročie SSFL: The State Of Liberty Worldwide, 29. marca
  • LibertyTalks: Môžu byť Bitcoin peniaze?, 31. máj
  • LibertyBeer, 31. júl
  • LibertyBeer vol. 2, 31. september
  • LibertyTalks: Príbehy z Bolívie, 26. október
 • Podujatia, na ktorých sme spolupracovali, prednášali:
  • CEQLS – Peter Klein, partnerstvo na prednáške, Konzervatívny Inštitút
  • READYCON 2021 Bratislava
 • Ostatné akcie:
  • Leadership Forum
  • Cena Ernesta Valka, Konzervatívny Inštitút
  • Študentská esej, Konzervatívny Inštitút
  • ESFL Top Leadership Retreat, Srbsko

Za rok 2021 sme len na podujatiach organizovaných nami oslovili 310 účastníkov.