O Pavlovi

Pavol študoval politológiu a medzinárodné vzťahy na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií (BISLA). Toto štúdium zakončil v máji 2017 štátnicami a úspešnou obhajobou bakalárkskej práce, v ktorej sa venoval problematike eurozóny. Od jesene 2017 je študentom medzinárodných vzťahov na Univerzite Karlovej v Prahe. Predsedom združenia sa Pavol stal pri založení Students for Liberty na Slovensku v marci 2016. Najviac ho ovplyvnil F.A. Hayek a jeho kniha Cesta do nevoľníctva.