O Natálii

Študovala na ekonomickej univerzite v Prahe, štúdium však dokončila v Nitre, počas ktorého viackrát cestovala do zahraničia za prácou ako výmenný študent či stážista.
V súčasnosti pracuje v medzinárodnej firme, ale naďalej sa venuje organizovaniu eventov a diskusií a iným marketingovým aktivitám.
V zmýšľaní ju najviac ovplynil Henry Hazlitt, španielsky ekonóm Juan Ramón Rallo či slovenský think-tank INESS.
Taktiež je veľkým podporovateľom kryptoanarchie a digitálneho umenia.