Naša vízia

Slovenská história je poznačená niekoľko desať ročným obdobím neslobodnej spoločnosti. Nežná revolúcia znamenala výrazný krok smerom k budovaniu k slobodnej spoločnosti, ktorá je založená voľnom trhu, rešpekte k súkromnému vlastníctvu a vláde práva. Bohužiaľ, často sme svedkami toho, ako rozhodnutia našich politikov znamenajú skôr krok vzad, než napredovanie k cieľu, ktorý sme si stanovili.
Našou víziou je Slovensko ako nielen ekonomicky, ale aj občiansky, a kultúrne, vyspelá krajina založená na princípoch slobodnej spoločnosti.