EventyPrednášky

Ľudské konanie a prírodne zdroje

Ďalšia prednáška v Kalab centre sa konala 29. novembra 2016. Prednášal Martin Vlachynský z inštitútu INESS a venoval sa otázkam prírodných zdrojov z ekonomického pohľadu. Minie sa nám ropa? Budú chýbať potraviny? Koľko unesie planéta ľudí? Tieto otázky v pravidelných intervaloch trápia spoločnosť už viac ako 200 rokov. Martin na ne odpovedal vďaka ekonomickej filozofii Juliana Simona.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.