LibertyTalks | The Anti-Liberal Right

26. január 2023, 18:00, Komunitné centrum Kalab, Zámocká 5, Bratislava

FOR SLOVAK SEE BELOW

The dominance of the political Left in public discourse has led to a backlash: a new political Right that fights back and is all-in on the culture wars. But can this new Right actually be an ally to those who care about freedom and capitalism? Is it actually the lesser of two evils, and a potential fellow-traveller for the liberty movement? We will discuss these questions with Nikos Sotirakopoulos.

Nikos is a visiting fellow at the Ayn Rand Institute. He received his PhD in political sociology from University of Kent, and has been teaching in UK universities for 10 years. Dr. Sotirakopoulos is also the director of Ayn Rand Institute Europe and a graduate of the Objectivist Academic Center. He has been a frequent commentator in British media, and has written two books: The Rise of Lifestyle Activism: from New Left to Occupy and Identity Politics and Tribalism: the New Culture Wars.

Dominancia politickej ľavice vo verejnom diskurze viedla k protireakcii: vznikla nová politická pravica, ktorá sa bráni a je zaangažovaná v kultúrnych vojnách. Môže však byť táto nová pravica skutočne spojencom tých, ktorým záleží na slobode a kapitalizme? Je naozaj menším zlom a spojencom liberálneho hnutia? O tomto sa s nami porozpráva Dr. Nikos Sotirakopoulos.

Nikos je hosťujúcim pracovníkom Ayn Rand Institute. Získal doktorát z politickej sociológie na Univerzite v Kente a už 10 rokov vyučuje na britských univerzitách. Je taktiež riaditeľom Ayn Rand Institute Europe a absolventom Objectivist Academic Center. Je častým komentátorom v britských médiách a napísal dve knihy: The Rise of Lifestyle Activism: From New Left to Occupy a Identity Politics and Tribalism: The New Culture Wars.

O anti-liberálnej pravici už 26. januára 2023, o 19:00 v Kalabe na Zámockej v Bratislave. Prednáška sa bude konať v anglickom jazyku. Vstup na prednášku je bezplatný.

Tešíme sa na vás!

Facebook page