End the Drug War: Konferencia Bratislava

11. november 2023, 12:30, Pálffyho palác, Zámocká 47

Naša každoročná konferencia v Bratislave je späť! Tohtoročná konferencia o vojne proti drogám sa bude konať 11. novembra 2023 v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave.

Už viac ako 50 rokov vojna proti drogám spôsobuje utrpenie, násilie a pripravuje o život mnoho nevinných ľudí po celom svete. Neponúka pritom žiadne riešenia a problémy s drogovou závislosťou iba zhoršuje. Vytvára nelegálne trhy a medzinárodné kartely, poskytuje príležitosti násilným gangom a vedie spotrebiteľov k väčším rizikám. Takmer sto miliárd eur daňových poplatníkov je každoročne premrhaných po celom svete v mene vojny, ktorú nemožno vyhrať.

Na tohtoročnej konferencii sa budeme venovať tomu, ako zlyhala vojna proti drogám, nahliadneme na drogovú politiku cez rôzne rozmery a predstavíme, aké alternatívy voči súčasnej prohibičnej politike existujú. Tešiť sa môžete na známych odborníkov, možnosť networkingu, náš merch, občerstvenie a after párty!

Vstup je bezplatný a dostanete k nemu náš merch a kupón na nápoj na after párty.

Registrácia


PROGRAM KONFERENCIE


REČNÍCI KONFERENCIE

Igor Ribár je zakladateľ spoločnosti RIBÁR & PARTNERS. Zastupuje viacero obžalovaných z držania a pestovania konope. Venuje sa predovšetkým sporovej agende a zastupovaniu klientov vo všetkých oblastiach ich pôsobenia. Jeho špecializáciou je korporátne a obchodné právo. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti trestného práva. Ako advokát sa taktiež zameriava na IT právo a vytváranie vlastných IT projektov.

Na konferencii vystúpi s prednáškou “Ako sa počíta spravodlivosť pri trestných činoch za pestovanie a prechovávanie konopy?“, v ktorej sa bude zaoberať súdnymi pojednávaniami s jeho klientmi, téme vysokých trestov a ich chybného počítania.

Jakub Popík je expertom na ľudské práva a drogovú politiku a autorom projektu Triezva drogová politika, kde sa formou blogov, podcastov, diskusií a prednášok snaží obohacovať slovenský diskurz o drogovej politike o empirické a vedecké argumenty. Ako doktorand učí študentstvo VŠ o vojne proti drogám a dokončuje dizertačnú prácu na tému “Sociálna kontrola ľudí užívajúcich nelegálne drogy na Slovensku”. Pôsobí aj ako politický poradca a je spoluautorom viacerých legislatívnych návrhov.

Sú drogy ako drogy? Máme legalizovať, dekriminalizovať alebo zakazovať? Ako do tohto zapadá harm reduction? Aká je budúcnosť? To s nami preberie Jakub Popík v záverečnej diskusii.

Kristína Pomothy je organizačná psychologička a koučka, ktorá prostredníctvom Under the Apple Tree pôsobí v oblasti prevencie v duševnom zdraví. Do práce s tímami a jednotlivcami prináša sebarozvojové a terapeutické prístupy postavené na práci s telom. Venuje sa tiež šíreniu informovanosti o wellbeingu, rozšírených stavoch vedomia a bezpečnom užívaní psychedelik.

Sú drogy ako drogy? Máme legalizovať, dekriminalizovať alebo zakazovať? Ako do tohto zapadá harm reduction? Aká je budúcnosť? Na tieto a ďalšie otázky poskytne svoj pohľad v záverečnej diskusii

Martin Duřt je publicista, umelec, odborník na harm reduction a garant informačnej sekcie platformy Czeched Substance, autor blogu utheraptor.art, člen projektu EffectIndex.com a projektu Drugs Info Site poskytujúceho služby testovania drog na festivaloch a člen Českej psychedelickej spoločnosti. V súčasnosti pracuje aj ako konzultant pre americkú farmaceutickú spoločnosť Mindstate Design Labs.

Na konferencii vystúpi s prednáškou “Cisár je nahý: Zlyhanie vojny proti drogám a ako ju ukončiť“, v ktorej sa bude venovať otázkam vplyvu kriminalizácie návykových látok na závislých a ich okolie a či rieši legalizácia tieto problémy.

Záznam prednášky: https://www.youtube.com/watch?v=7pIJxeBZAd8&t

Tatjana Tomić pracuje v Združení STORM ako sociálna pracovníčka a koordinátorka terénneho programu KROK VPRED pre osoby užívajúce drogy a osoby pracujúce v pouličnom sex-biznise. Pôsobila v primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii rizikového správania na školách, s deťmi a mládežou a so znevýhodnenými skupinami, akými sú rómske komunity a ľudia bez domova.

V prednáške ,,Harm reduction – ako znižujeme riziká aj v prohibičnej politike?“ predstaví pojem harm reduction v kontexte užívania drog, jeho úlohe v rôznych úrovniach prevencie, predstaví aké harm reduction služby fungujú, a aké sú ich limity v súčasnej drogovej politike na Slovensku.

Marek Lukačovič získal doktorát v sociálnej a pracovnej psychológii na Univerzite Komenského. Venoval sa výskumu rizikového správania, je spoluautorom “Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2023 – 2030” a pracoval s OECD v oblasti duševného zdravia a dezinformácií COVID na MZ SR. V súčasnosti pracuje ako výskumný pracovník v 2muse.

Vo svojej prednáške “Sociálno-psychologické aspekty užívania psychedelík na Slovensku” sa podelí o empirické údaje o postojoch, rizikách a motivácii k užívaniu psychedelík na Slovensku. Tieto údaje budú kontextualizované v širšej európskej a globálnej perspektíve.

Josef Šípoš pestoval konope, z ktorého vyrábal pre rodinu a priateľov konopné masti. Pri domovej prehliadke našli u pána Josefa niekoľko kilogramov mastí a sušinu o hmotnosti 18,3 kg, ktorá mala podľa odborného vyjadrenia cenu 183 275,95€. Pán Šípoš bol v máji 2023 odsúdený na 15 rokov a povinný trest prepadnutia jeho celého majetku. V septembri 2023 bol po 999 dňoch vo väzbe prepustený a bol mu udelený probačný dohľad.

Na konferencii vystúpi v diskusii s konopnými väzňami.

Miloslav Weizer je farmár, ktorý si zasadil semiačka technického konope, ktoré našiel na poli. Trpí chronickou obštrukčnou chorobou pľúc, pričom ako podpornú liečbu používal CBD kvapky, ktoré si chcel doma vyrobiť. Pri domovej prehliadke mu na záhrade našli 10 živých rastlín. Tri rastliny mali obsah THC v priemere cca 2,3%, čím presiahly zákonný limit 2%. Výsledok je, že pánovi Weizerovii hrozí trest 15-20 rokov a prepadnutie majetku. V marci 2023 bol pán Weizer po 918 dňoch vo väzbe prepustený a je momentálne stíhaný na slobode.

Na konferencii vystúpi v diskusii s konopnými väzňami.

Róbert Džunko bol v roku 2019 v košickej pivárni zastihnutý políciou s 7,76 gramami marihuany. Žiaľ, v roku 2016 sa mu stalo niečo podobné, keď mal pri sebe 13,32 gramov. Róbert bol odsúdený na 12,5 roka, následne na 10 rokov a nakoniec na 5 rokov vo väzbe. Po viac ako troch rokoch strávených vo väzení dostal milosť od prezidentky Zuzany Čaputovej a bol prepustený na slobodu.

Na konferencii vystúpi v diskusii s konopnými väzňami.

Marianna Sádecká študovala PPE – rakúsku ekonómiu na CEVRO Institute v Prahe. V roku 2016 spoluzakladala Slovak Students For Liberty. Moderuje podcast o digitálnej bezpečnosti lokál hosť. Počas svojich ciest po svete exploruje šamanské rituály a rôzne drogové politiky krajín. Zaujíma sa o harm reduction.

Na konferencii vystúpi s prednáškou “Čo vám na výchovnom protidrogovom koncerte nepovedia”, v ktorej nás prevedie zaujímavosťami zo svetovej drogovej scény, vrátane jej ekonomických aspektov, incentív a dynamiky ponuky a dopytu. Odhalí tiež riziká spojené s bezpečnosťou substancií klubovej scény, ktoré vám na protidrogovom koncerte nepovedia.


Dajte ostatným vedieť, že dorazíte!

Sledujte nás na Facebooku, kde sa pravidelne dozviete nielen o konferencii, ale aj o celkovom vývoji slobody doma a vo svete! Chcete sa podieľať na šírení myšlienok slobody? Zdieľajte našu udalosť medzi svojimi priateľmi a neváhajte ich tiež pozvať.

Udalosť na Facebooku

Ako sa dostať na konferenciu?

Konferencia prebehne v Pálffyho paláci na Zámockej 47 v Bratislave. Pálffyho palác sa nachádza približne 5 minút chôdze od zastávok MHD Zámocká, Svoradova a Kapucínska.

Partneri konferencie