O Davidovi

David je koordinátor pre východnú časť Slovenska. Zaujíma sa o ekonomiku, politiku, zahraničnú politiku a informačné technológie. David je klasický liberál, ktorý verí v malú a efektívnu vládu a je zástanca slobodného trhu. Okrem toho sú jeho záľubou systémy sociálneho zabezpečenia, ktoré pomáhajú tým, ktorí to potrebujú.