Členovia

Marek Nehéz

Národný koordinátor pre Slovensko
mnehez@studentsforliberty.org

Marek vyštudoval politológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. K ideám slobody sa dostal vďaka Johnovi Lockeovi a think-tanku INESS. Postupom času chcel prispieť k šíreniu týchto myšlienok a prirodzene ho to viedlo k Slovak Students For Liberty, kde sa stal lokálnym koordinátorom v roku 2019. V roku 2021 sa stal Národným koordinátorom pre Slovensko. V súčasnosti pracuje v súkromnom sektore, no naďalej sa venuje organizácii podujatí a sociálnym médiam v Slovak SFL.

Marek Laudis

Lokálny koordinátor
mlaudis@studentsforliberty.org

Marek je predsedom občianskeho združenia Slovak Students For Liberty. Je externým študentom psychológie, pracuje ako biznis analytik. Zaujíma sa o ekonomickú slobodu a osobnú slobodu ako celok, no najviac ho zaujíma otázka medziľudských vzťahov a šťastia v slobodných spoločnostiach a vplyv slobody na rôzne druhy závislostí. Jeho obľúbenými autormi sú Ludwig von Mises a Murray Rothbard.

Richard Ján Mojš

Lokálny koordinátor
rmojs@studentsforliberty.org

Richard študoval financie a právo na Masarykovej Univerzite v Brne a aktuálne pôsobí v Prahe. Vo roku 2021 sa stretol počas Akadémie Klasickej Ekonómie s členmi SFL, a stal sa lokálnym koordinátorom. Medzi jeho hlavné záujmy patria diskusie o filozofii, šach a pečenie chleba. Knihy, čo ho priviedli ku libertarianizmu sú Bratia Karamazovci, Osudy dobrého vojáka Švejka a Cesta do nevoľníctva.

Charlotte Gabriela Teleki

Lokálna koordinátorka
cteleki@studentsforliberty.org

Charlotte študuje ekonómiu na Univerzite Kráľa Juana Carlosa I. v Madride so zameraním na rakúsku školu. K ekonómii ju priviedol Hayek. Je spoluzakladateľkou jediného ekonomicky zameraného spolku na univerzite, Asociación Libertaria Austriaca, v rámci ktorého organizuje ekonomické prednášky, pomáha na univerzitných podujatiach zameraných na rakúsku školu ekonómie. Vo voľnom čase navštevuje ekonomické podujatia, freelancuje ako dizajnérka, venuje sa maľbe a číta knihy o ekonómii. Jej obľúbení autori sú Murray Rothbard a Jesús Huerta de Soto.

Markus Formel

Lokálny koordinátor
mformel@studentsforliberty.org

Markus končí bakalárske štúdium na BISLA so zameraním sa na medzinárodné vzťahy. Vo voľnom čase rád navštevuje umelecké výstavy a rád sleduje európsku kinematografiu. Kniha, ktorá ho najviac ovplyvnila bola Cesta do nevoľníctva od Friedricha A. von Hayeka a Liberalizmus od Ludwiga von Misesa.

Oliver Vorek

Lokálny koordinátor
ovorek@studentsforliberty.org

Oliver je študentom bilingválneho gymnázia. Ku slobode sa dostal vďaka dielam Miltona Friedmana a diskusiám s koordinátormi Slovak SFL, ktoré ho postupne dohnali až do členstva v SFL. Vo voľnom čase rád nasáva knihy všetkých žánrov a občas píše vlastné. Z aspektov slobody sa zaujíma primárne o ekonomickú a politickú históriu.


Sledujte nás!

Našu aktivitu môžete sledovať aj na sociálnych sietiach!