Decentralized Liberty

Vzostup zdieľanej ekonomiky s reputačným systémom, kryptomien a digitálnych kontraktov vytvára prostredie, kde je centrálna vláda ako ju poznáme, postupne nepotrebná. V tejto dobe môžete zdieľať viac informácií s náhodnými ľuďmi z iných častí sveta, než zdieľate so svojimi susedmi. Hlavnou témou Decentralized Liberty (Hackers session) je decentralizácia ako najnovší trend nielen v ekonomike, ale […]

Nenechajte politiku aby zničila vaše ideály

Ak niečo dobré vzišlo z volieb v novembri 2016 od oponentov Obamacare, tak to boli určite návrhy, aby sa politika zdravotnej starostlivosti dostala do lepšej pozície. Zatiaľ sa však ukazuje, že cynici mali pravdu: republikánska väčšina a Biely Dom zlyhali v niečom, čo bolo ich najvyššou zákonodarnou prioritou. Žiaľ, s tým už voliči nič nespravia. […]

Ľudské konanie a prírodne zdroje

Ďalšia prednáška v Kalab centre sa konala 29. novembra 2016. Prednášal Martin Vlachynský z inštitútu INESS a venoval sa otázkam prírodných zdrojov z ekonomického pohľadu. Minie sa nám ropa? Budú chýbať potraviny? Koľko unesie planéta ľudí? Tieto otázky v pravidelných intervaloch trápia spoločnosť už viac ako 200 rokov. Martin na ne odpovedal vďaka ekonomickej filozofii Juliana […]