O Adamovi

Adam študuje podnikový manažment na Ekonomickej univerzite v Bratislave a od augusta 2015 stážuje v ekonomickom think-tanku INESS. Zaujíma sa o oblasti vzdelávania, filozofie a moderného umenia. Uprednostňuje problémy riešiť, ako sa nimi nehať ovplyvňovať, čo ho prirodzene viedlo do Slovak Students For Liberty.